Thêm 15.500 tỷ đồng cho người nghèo và đối tượng chính sách

14/02/2018 19:25:51

​Người nghèo và các đối tượng chính sách sẽ có thêm khoảng 15.500 tỷ đồng trong năm 2018.


Quyết định trên vừa được Chính phủ phê duyệt và giao cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện.

Với việc tăng thêm 15.500 tỷ đồng thì tổng dư nợ các chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội tính đến hết năm 2018 dự kiến đạt 186.600 tỷ đồng. Điều này cũng đồng nghĩa là sẽ có thêm hàng triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận vốn để xoá đói giảm nghèo.

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội việc phân bổ vốn sẽ được thực hiện trên nguyên tắc ưu tiên các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…

Trong năm 2017, đã có trên 2 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn giúp gần 400.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; tạo việc làm cho trên 204.000 lao động; gần 65.000 lượt học sinh sinh viên được vay vốn; xây dựng trên 1,2 triệu công trình nước sạch, vệ sinh ở nông thôn; xây dựng gần 46.000 căn nhà ở cho hộ nghèo và hộ dân vùng ĐBSCL. Đây là những con số rất ý nghĩa trong công cuộc giảm nghèo của cả nước.

(Theo: VTVO)

Share on Twitter Share on Google Share on Yahoo                Print In bài

Ý kiến bạn đọc