Cầm cố sổ bảo hiểm xã hội sẽ bị phạt đến 1 triệu đồng

08/02/2018 16:52:17

Người lao động mang sổ BHXH đi cầm cố, sau đó đề nghị cấp lại sổ với lý do bị mất, hỏng, nếu bị phát hiện sẽ phạt tiền từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng.


Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng khẳng định, trường hợp người lao động đem sổ BHXH đi cầm cố tại các hiệu cầm đồ, ngân hàng... không thuộc đối tượng được cấp lại sổ BHXH theo quy định.

Với trường hợp đã được cấp lại với lý do mất sổ và đã đem sổ mới cấp đi giải quyết chế độ lĩnh BHXH một lần, người lao động không thể đem sổ nhận thế chấp đi lĩnh chế độ BHXH trùng một lần nữa.

Người hay đơn vị nhận cầm cố sổ BHXH cũng không thể dùng sổ BHXH đó để lĩnh hộ lương hưu hay lĩnh BHXH một lần.

(Theo: VTVO)

Share on Twitter Share on Google Share on Yahoo                Print In bài

Ý kiến bạn đọc