Khởi động dự án về sinh kế dựa vào nước lũ tại ĐBSCL

26/01/2018 16:44:57

​Trong ngày hôm nay tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra Hội thảo Khởi động dự án thí điểm mô hình sinh kế dựa vào nước lũ. 


Tham dự Hội thảo có đại diện Vụ Hợp tác quốc tế, Viện Chính sách chiến lược phát triển nông nghiệp, đại diện sở NN&PTNT 3 tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Long An.

Dự án được thực hiện ở 3 huyện là Tháp Mười của tỉnh Đồng Tháp, huyện Tân Hưng của tỉnh Long và huyện Tri Tôn của tỉnh Tỉnh An Giang. Thời gian thực hiện dự án trong 3 năm với diện tích 450ha. Kinh phí đầu tư 550.000 USD. Toàn Dự án được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 thực hiện đối với 100ha ở 2 tỉnh Đồng Tháp, An Giang. Mục tiêu của Dự án là giúp nông dân phát triển kinh tế, tăng thu nhập dựa vào nước lũ, phục hồi khoảng 6,7 triệu mét khối nước lũ, bảo tồn và phục hồi chức năng hấp thu lũ. 

Các ý kiến tại Hội thảo tập trung về một số mô hình được cho là khả thi khi triển khai. Cụ thể như mô hình sen – cá - du lịch; lúa - sen; lúa nổi – hoa màu – thủy sản; trồng sen lấy ngó và trồng hẹ nước.

Đây là Dự án thứ 2 được triển khai thực hiện ở các tỉnh ĐBSCL do Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên - IUCN Hà Lan hỗ trợ.

Thúy Ly/THĐT

Share on Twitter Share on Google Share on Yahoo                Print In bài

Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu phim trong ngày