Tổ nhân dân tự quản, điểm sáng của công tác mặt trận tại Đồng Tháp

11/01/2018 15:54:48

​Sáng nay, UB.MTTQVN tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị lần thứ 8, khóa VIII, nhiệm kì 2014 – 2019. Ông Lê Minh Hoan – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đã đến dự.
Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ra mắt và đưa vào hoạt động gần 11.300 tổ nhân dân tự quản. Còn 3 địa phương là TP. Cao Lãnh, huyện Châu Thành và Lai Vung dự kiến sẽ thành lập và ra mắt trong quý I/2018. Đây là kết quả nổi bật được báo cáo tại Hội nghị.

Theo đánh giá, mô hình tổ nhân dân tự quản phù hợp với yêu cầu thực tiễn, hướng đến ý thức tự nguyện, tự giác, tự chủ, tự quản, nâng cao vai trò, tính tích cực, khơi dậy nguồn lực trong nhân dân. Cũng qua đó động viên người dân tích cực hưởng ứng thực hiện các chủ trương, mục tiêu phát triển KT-XH tại cộng đồng dân cư. 

Cũng theo đánh giá tại Hội nghị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã chủ động, tích cực xây dựng các chương trình giám sát tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy dân chủ, giám sát việc thực hiện các nội dung của quy chế dân chủ cơ sở.

Nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận trong năm 2018, Hội nghị thống nhất tập trung tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động lớn do UB.MTTQVN phát động. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với các chương trình trọng tâm của tỉnh. Củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đề nghị MTTQVN tỉnh cần cụ thể hóa các nội dung, chương trình hành động theo hướng gần dân, sát dân, thiết thực và hiệu quả. Những người làm công tác mặt trận cần thay đổi tư duy, nhận thức có như thế mới giúp thay đổi nhận thức của người dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới và các chương trình trọng tâm của tỉnh với phương châm “Tự lực - Hợp tác - Chăm chỉ; Chia sẻ - Phục vụ - Sáng tạo”.

Dịp này, UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp đã vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2017 của UB.MTTQ Việt Nam; UB.MTTQVN các đơn vị thị xã Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, Cao Lãnh và Lai Vung được tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện năm 2017 của UB.MTTQVN tỉnh và nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc của năm 2017 cũng được tuyên dương, khen thưởng.

Chí Nghĩa/THĐT

Share on Twitter Share on Google Share on Yahoo                Print In bài

Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu phim trong ngày