Công tác nội chính 2018: Công khai minh bạch lĩnh vực nhạy cảm

08/01/2018 16:08:29

​Sáng nay, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ông Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trị hội nghị.

Công tác nội chính tỉnh Đồng Tháp năm 2017 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là đấu tranh, vô hiệu quá hoạt động của các tổ chức phản động, lợi dụng tôn giáo để chống phá. Duy trì ổn định biên giới. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, tuyên truyền pháp luật được đẩy mạnh, giải quyết khiếu nại được tăng cường. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã phát hiện 8 vụ/15 người có dấu hiệu vi phạm. Thực hiện 127 cuộc kiểm tra, chuyển đổi vị trí công tác 720 lượt cán bộ, công chức, viên chức.

Ông Phan Bá - Vụ trưởng Vụ công tác phía Nam Ban Nội chính Trung ương yêu cầu Đồng Tháp cần vào cuộc quyết liệt với tội phạm ma túy. Rà soát, quyết liệt trong giải quyết khiếu kiện. Tăng cường giám sát các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, phát hiện phải xử lý nghiêm, thu hồi triệt để tài sản tham nhũng, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu.

Ông Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp yêu cầu ngành nội chính cần phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm. Cụ thể hóa công tác phòng chống tham nhũng. Đồng bộ hóa các giải pháp giữ gìn an ninh, trật tự, xử lý các hoạt động tôn giáo trái phép, mê tín dị đoan. Ngoài ra, quan tâm hơn đến công tác tiếp dân, công khai minh bạch các lĩnh vực nhạy cảm, nâng cao công tác xét xử, giảm tồn đọng án.Trao kỷ niệm chương cho cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác nội chính

Thanh Trường/THĐT

Share on Twitter Share on Google Share on Yahoo                Print In bài

Ý kiến bạn đọc