Đề xuất 2 phương án về cách tính thuế thu nhập cá nhân mới

06/01/2018 17:17:45

​Bộ Tài chính vừa đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập cá nhân với hai kịch bản tính thuế đối với thu nhập tiền lương và tiền công.


Điểm chung của hai phương án tính thuế thu nhập cá nhân mới là số bậc tính thuế giảm từ 7 bậc xuống còn 5 bậc. Theo phương án 1, cá nhân có thu nhập tính thuế hiện đang ở bậc 1 sẽ không bị ảnh hưởng. Các cá nhân hiện đang nộp thuế từ bậc 2 trở lên (thu nhập từ 5 triệu đồng trở lên) sẽ được giảm thuế so với hiện nay. Tuy nhiên, nếu áp dụng phương án này, số thu ngân sách sẽ bị giảm khoảng 1.300 tỷ đồng.

Đối với phương án 2, chịu tác động lớn nhất là những người có thu nhập từ bậc 3 trở lên (mức thu nhập trên 10 triệu đồng). Theo đó, mức thuế sẽ tăng nhưng mức tăng thêm không lớn. Nếu áp dụng phương án này, tổng số thu ngân sách ước tăng khoảng 500 tỷ đồng. Do vậy, Bộ Tài chính nghiêng về phương án 2.

(Theo: VTVO)

Share on Twitter Share on Google Share on Yahoo                Print In bài

Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu phim trong ngày