Nông nghiệp Việt Nam phấn đấu tăng trưởng 3% năm 2018

04/01/2018 19:53:47

Chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết ngành nông nghiệp năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu ngành, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị với quy mô lớn hơn phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.


Báo cáo của Bộ NN&PTNT, GDP khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cả nước năm 2017 tăng 2,9%. Thị trường tiêu thụ nông sản ngày càng được mở rộng đã mang về trên 36 tỷ USD tổng kim ngạch xuất khẩu. Con số trên cao nhất từ trước tới nay và tăng tới 13% so với năm 2016. Nhiều mặt hàng tăng trưởng xuất khẩu rất mạnh từ trên 20 đến 40% như rau quả, cao su, gạo, tôm. Năm qua Bộ cũng đã triển khai chủ trương của Chính phủ về thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch thu hút nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư.


Điểm cầu Đồng Tháp


Từ điểm cầu Đồng Tháp, ông Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy đề xuất Chính phủ một số nội dung thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp. Cụ thể, Chính phủ cần có nghị định riêng về hợp tác xã nông nghiệp. Về vấn đề đào tạo nhân lực cho hợp tác xã nông nghiệp, ông Lê Minh Hoan dẫn chứng từ cách làm của Nhật Bản và cho rằng Việt Nam có thể ứng dụng để đào tạo chuyên về quản lý và điều hành hợp tác xã, huấn luyện cán bộ hợp tác xã làm nhiệm vụ đào tạo cho tất cả cán bộ làm hợp tác xã tại các tỉnh. Ngoài ra, Chính phủ cần định hướng và hỗ trợ thành lập các hiệp hội ngành hàng cấp vùng, có sự tham gia giữa các cơ quan của Chính phủ, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, khu vực tư nhân và đại diện nông dân.

Nhiều năm qua song song với việc thực hiện thành công Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp, Đồng Tháp tập trung vào củng cố hoạt động của hợp tác xã. Tỉnh xác định vai trò quan trọng của hợp tác xã trong phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường, bên cạnh tạo lòng tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm nông sản chất lượng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn là một chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước. Thủ tướng đề nghị toàn hệ thống ngành nông nghiệp phải quán triệt hành động, thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu ngành, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị với quy mô lớn hơn phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nông nghiệp địa phương cần xác định rõ lợi thế từng vùng để có hướng chuyển dịch hiệu quả. Chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ cao, tạo nền nông nghiệp xanh, sạch, thông minh. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 2,8 - 3%, kim ngạch xuất khẩu khoảng 37 - 38 tỷ USD và có 37% số xã, 52 huyện đạt tiêu chí nông thôn mới trong năm 2018.

Mỹ Duyên/THĐT

Share on Twitter Share on Google Share on Yahoo                Print In bài

Ý kiến bạn đọc