Nông nghiệp Đồng Tháp 2018: Tập trung giảm giá thành, nâng chất lúa gạo

03/01/2018 15:57:39

​Trong năm 2018, mục tiêu đặt ra của ngành nông nghiệp Đồng Tháp là phấn đấu giá trị sản xuất khu vực 1 đạt gần 40.000 tỷ đồng. 

Để đạt được mục tiêu đó, tại Hội nghị Tổng kết sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2017, lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Tháp cho rằng, ngành sẽ tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là phát triển lúa gạo theo hướng giảm giá thành và nâng cao chất lượng. 

Cũng tại Hội nghị, GS Võ Tòng Xuân đã có những chia sẻ về đặc điểm của người tiêu dùng và xu thế thị trường nông sản. Theo đó, nông sản Việt Nam rất phong phú nhưng lợi nhuận của nông dân luôn thấp, thậm chí người tiêu dùng Việt Nam không tin vào chất lượng của nông sản Việt. Để thay đổi điều này, GS Võ Tòng Xuân đã đưa ra các đề xuất hướng đi cho gạo ngon Việt và những việc mà người dân và các cấp lãnh đạo cần làm. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ cũng đã có những chia sẻ về canh tác lúa bền vững từ ứng dụng công nghệ mới vào nông nghiệp.

Về tình hình năm 2017, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và một số huyện phía Bắc không xuống giống lúa vụ 3 nên sản lượng lúa cả năm giảm. Giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản chỉ tăng khoảng 2,53% so với năm 2016. Cụ thể, diện tích trồng lúa của tỉnh đạt gần 540.000ha, sản lượng lúa đạt 3,2 triệu tấn. Diện tích cây ăn trái đạt trên 28.000ha, tăng gần 4.000ha so với cùng kỳ. Tổng đàn gia súc đạt gần 700.000 con, đàn gia cầm trên 9 triệu con. Về phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh hiện có 129 HTX nông nghiệp, hơn 900 tổ hợp tác và 50 trang trại. Đến nay, đã có 27 hội quán được thành lập.

Hồng Nhung/THĐT

Share on Twitter Share on Google Share on Yahoo                Print In bài

Ý kiến bạn đọc