Nhịp cầu nhân ái - 17/10/2017: Giúp đỡ chị Dương Thị Gọn

18/10/2017 12:17:53

Danh sách bạn xem đài giúp đỡ cho chị Lê Thị Hạnh ở xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò: Xem tại đây

Share on Twitter Share on Google Share on Yahoo                Print In bài

Ý kiến bạn đọc