Giảm số người bị ảnh hưởng bởi thiên tai đến năm 2030

12/10/2017 16:57:34

​Trọng tâm của Ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai 2017 là giảm số người bị ảnh hưởng bởi thiên tai đến năm 2030.


Việt Nam nằm ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi được Liên Hợp Quốc đánh giá là đang phải đối mặt với nguy cơ bị ảnh hưởng cao hơn gấp 5 lần các khu vực khác.

Theo báo cáo của Ủy ban Kinh tế Xã hội châu Á - Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc, trong năm ngoái, các hiện tượng thời tiết cực đoan đã cướp đi sinh mạng của gần 5.000 người và ảnh hưởng tới hơn 34 triệu người. Báo cáo cũng cho biết các rủi ro thiên tai sẽ trầm trọng hơn vì biến đổi khí hậu có thể gia tăng trong khu vực. Không chỉ gây thiệt hại về người, báo cáo trên chỉ ra rằng thiên tai sẽ gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng cho khu vực. Ước tính, trong giai đoạn từ 2015-2030, khoảng 40% thiệt hại kinh tế toàn cầu là do thiên tai xảy ra tại châu Á - Thái Bình Dương.

Để giảm thiểu thiệt hại, Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước trong khu vực thiết lập hệ thống cảnh báo sớm và đầu tư giáo dục về rủi thiên tai.

(Theo: VTVO)

Share on Twitter Share on Google Share on Yahoo                Print In bài

Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu phim trong ngày