Thể lệ thi thiết kế logo Đài PT TH Đồng Tháp

13/02/2017 09:48:50

Đài PT TH Đồng Tháp đã phát động cuộc thi thiết kế logo mới cho đơn vị, mời tải, xem thể lệ tại đây

Share on Twitter Share on Google Share on Yahoo                Print In bài

Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu phim trong ngày